0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035, tỉnh Phú Yên

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ lưới điện cao áp tỉnh Phú Yên đến năm 2025

+ Bản vẽ sơ đồ lưới điện cao áp tỉnh Phú Yên đến năm 2035

+ Bản vẽ lưới điện thành phố Tuy Hòa

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg)

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi