0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị khu 5B năm 2020, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 166 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ xác nhận giải phóng mặt bằng khu 5B

+ QH 08: Quy hoạch san nền điều chỉnh

+ QH 09: Quy hoạch hệ thống giao thông điều chỉnh

+ QH 10: Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa điều chỉnh

+ QH 11: Quy hoạch hệ thống thoát nước thải điều chỉnh

+ QH 12: Hệ thống cấp nước điều chỉnh

+ QH 13: Bản vẽ cấp điện trung hạ áp điều chỉnh

+ QH 14: Hệ thống cấp điện chiếu sáng

+ QH 15: Bản vẽ quy hoạch hệ thống đường ống điều chỉnh

+ Bản vẽ khung A1

+ Bản vẽ nền

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ ranh giới quy hoạch

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ chỉ giới riêngchỉ giới xây dựng

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ Bản đồ thiết kế cảnh quan điều chỉnh

+ Bản vẽ thiết kế đường điều chỉnh

+ Bản vẽ tổng mặt bằng khu 5B điều chỉnh

+ Bản đồ vị trí và giới hạn khu vực

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi