0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Thành phố Uông Bí là thành phố trẻ, đang trong quá trình xây dựng phát triển, dự kiến nâng cấp lên đô thị loại II vào năm 2014; nhu cầu nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố ngày một tăng; hiện tại Nhà nước đã và đang có chủ trương, chính sách thu hút đầu tư phát triển các loại hình nhà ở; trong đó có nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp...

- Được phê duyệt tại: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/ 500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí đã được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ quy hoạch điện chiếu sáng

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch điện hạ áp

+ Bản vẽ quy hoạch san nền

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoat nước mưa

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thông thoát nước thải

+ Bản đồ tổng hợp

+ Bản đồ quy hoạch điện trung áp

+ Bản vẽ đánh giá chỉ giới xây dựng

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

+ Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

+ Bản đồ thiết kế đô thị

+ Bản đồ vị trí quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi