0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh thiết kế mẫu công trình 13 ô đất (ô số 14 đến ô số 26) thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: Tờ trình Số: 251/TTr-QLĐT Về việc phê duyệt Thiết kế mẫu công trình 13 ô đất (từ ô số 14 đến ô số 26) thuộc dự án Nhóm nhà ở tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh thiết kế mẫu công trình 13 ô đất (ô số 14 đến ô số 26) thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ địa điểm hạ tầng Sentosa

+ Bản vẽ mặt bằng cấp điện sinh hoạt

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ hiện trạng nền

+ Bản vẽ quy hoạch khu dân cư Giang Nam

+ Bản vẽ quy hoạch chung

+ Bản vẽ hệ thống rãnh nước

+ Bản vẽ quy hoạch Sentoxa

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi