Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm2012

-Vị trí: Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1,Bản vẽ

2,Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

Date published: 20.07.2016 | 09:24
Available in Ebook

Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà

Thông tin quy hoạch:

-Thời điểm lập quy hoạch: năm2012

-Vị trí: Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

1,Bản vẽ

2,Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]