0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Đông, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 khu đô thị phía Đông, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/500 khu đô thị phía Đông, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bảnvẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH_02A: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02B: Bản vẽ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_04: Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH_04B: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng chia lô

+ QH_05: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

+ QH_07A: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH_07B: Bản vẽ quy hoạch san nền

+ QH_08: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ QH_09: Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

+ QH_11: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ QH_12: Bản vẽ quy hoạch chiếu sáng

+ QH_13: Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH_14: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf) (xls), (.dwg)

(NPH-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi