0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quy hoạch khu dân cư phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Phường Bắc Sơn là một phường của thành phố Uông Bí với dân số 5955 nhân khẩu, mật độ đô thị 220 người/km2. Lực lượng lao động trong phường chủ yếu là cán bộ, công nhân của các công ty khai thác than, phần khác sống bằng nghề nông nghiệp và lâm nghiệp. Trong những năm qua tốc độ phát triển về cơ sở hạ tầng của phường rất nhanh chóng do đó phường đang thiếu thốn về đất ở. Dự án khu dân cư phường Bắc Sơn nằm trong khu ở số 1 của quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 trung tâm phường Bắc Sơn, truớc đây do công ty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh triển khai dự án khai thác sét đã hết hạn. Do vậy việc đầu tư xây dựng khu dân cư tại đây là hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Dự án khu dân cư phường Bắc Sơn khi được đầu tư sẽ góp phần tạo thêm quỹ đất ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố Uông Bí nói chung và phường Bắc Sơn nói riêng, góp phần vào sự công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố Uông Bí.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 4310/QĐ – UBND thành phố Uông Bí ngày 25/10/2011 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí.

- Mục tiêu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quy hoạch khu dân cư phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: Cụ thể hoá dự án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 trung tâm phường Bắc Sơn - thành phố Uông Bí. Tuân thủ cơ bản hệ thống hạ tầng kĩ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm phường Bắc Sơn từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức không gian. Đề xuất được các giải pháp tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan trên mặt đất và không gian xây dựng ngầm; Cụ thể hóa thêm các chỉ tiêu kĩ thuật với hệ thống công trình ngầm và hệ thống công trình công cộng, nhà ở…

- Thời điểm quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quy hoạch khu dân cư phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ cấp nước

+ Bản vẽ thoát nước thải

+ Bản vẽ chiếu sáng

+ Bản đồ hệ thống giao thông

+ Bản vẽ nền

+ Bản vẽ sân nền

+ Bản đồ tổng hợp

+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới điện hạ áp

+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới điện trung áp

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi