Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch : Các bản vẽ quy hoạch

Xem chi tiết thành phần và định dạng file dưới đây:

 

 (b)

Date published: 03.06.2016 | 07:09
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
300 EP

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng tu bổ chùa Quỳnh Biểu

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch : Các bản vẽ quy hoạch

Xem chi tiết thành phần và định dạng file dưới đây:

 

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]