0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư chỉnh trang phường Phước Mỹ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH-01: Bản đồ vị trí giới hạn khu đất lập quy hoạch

- QH-02: Bản đồ đánh giá quyđất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH-03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ qy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH-06: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH-07: Bản đồ quy hoạchhệ thống giao thông

- QH-08: Bản đồ quy hoạch chiều cao

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- QH-10: Bản đồ quy hoạch hệthống cấp nước

- QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH-12: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường chiến lược

- QH-13: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

- QH-14: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi