Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích khoảng 40ha

 

Vị trí: Xã Tân An – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Thuyết minh

2-       Phần hạ tầng

3-       Phần quy hoạch

 

 (b)

Date published: 03.06.2016 | 06:57
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
300 EP

Quy hoạch công trình Khu cơ sở sản xuất tàu thuyền, kết hợp làm bến, bãi vận tải thủy tại thôn Thống Nhất 2

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích khoảng 40ha

 

Vị trí: Xã Tân An – Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-       Thuyết minh

2-       Phần hạ tầng

3-       Phần quy hoạch

 

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]