Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 565  ha

Vị trí: - Thị trấn Quảng Hà có diện tích được mở rộng là 565,47ha. Trong đó diện

tích hiện tại là 144,44 ha, diện tích mở rộng là 421,03 ha, được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp xã Quảng Chính

- Phía Nam giáp xã Quảng Trung

- Phía Đông giáp xã Quảng Minh,

- Phía Tây giáp xã Quảng Chính

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 06.04.2015 | 09:49
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Mở rộng thị trấn Quảng hà – huyện Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 565  ha

Vị trí: - Thị trấn Quảng Hà có diện tích được mở rộng là 565,47ha. Trong đó diện

tích hiện tại là 144,44 ha, diện tích mở rộng là 421,03 ha, được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp xã Quảng Chính

- Phía Nam giáp xã Quảng Trung

- Phía Đông giáp xã Quảng Minh,

- Phía Tây giáp xã Quảng Chính

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ sơ đồ vị trí và mối liên hệ

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  

- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]