0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Nước ta có 106 lưu vực sông với khoảng 3.450 sông, suối tương đối lớn (chiều dài từ 10km trở lên), trong đó có 10 hệ thống sông lớn (diện tích lưu vực lớn hơn 10.000 km2), bao gồm: sông Hồng - Thái Bình, sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, sông Mã, sông Cả, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai và sông Cửu Long. Tổng lượng nước mặt trung bình hằng năm khoảng 840 tỷ m3 tập trung chủ yếu hơn 97% ở 19 LVS và nhóm LVS lớn, trong đó hơn 60% lượng nước đến từ nước ngoài. Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất khoảng 93 tỷ m3/năm. Nước dưới đất phân bố ở 26 đơn vị chứa nước lớn, tập trung chủ yếu ở hạ lưu lưu vực sông Hồng – Thái Bình và lưu vực sông Cửu Long.Tài nguyên nước (TNN) của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề: thiếu nước mùa khô, nguồn nước ở một số LVS đã và đang có dấu hiệu suy giảm về cả trữ lượng và chất lượng. Hạn hán, xâm nhập mặt, ngập lụt, lũ quét, sạt, lở bờ sông, ô nhiễm cục bộ nguồn nước…. đã và đang là rào cản, ảnh hưởng đến đầu tư, phát triển kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội, và hệ sinh thái thủy sinh phụ thuộc nguồn nước. Phát triển kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu lớn đối với TNN và thực sự là một sức ép lớn đối TNN của quốc gia như: gia tăng nhu cầu sử dụng nước, khai thác quá mức tài nguyên nước, nảy sinh mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nguồn TNN. Gia tăng nhu cầu sử dụng nước đồng nghĩa với việc gia tăng lượng nước thải thải vào nguồn nước, trong khi đó, hệ thống thu gom xử lý nước thải chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý. Bên cạnh đó, tác động của BĐKH đến TNN ngày càng rõ rệt: xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng ở lưu vực sông Đồng Nai, Cửu Long, Vu Gia – Thu Bồn, Mã, Cả, Trà Khúc, Hồng Thái Bình, và nhóm các lưu vực sông ven biển… hạn hán, ngập lụt, lũ ống, lũ quét sạt, lở bờ sông xuất hiện với tần xuất nhiều hơn, và có xu hướng bất thường, khốc liệt hơn...

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1234/QĐ-BTNMT ngày 03/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán dự án “Lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

- Thời điểm báo cáo: Năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Báo cáo tổng hợp quy hoạch

- Bản vẽ (.pdf):

+ Bản đồ hiện trạng tài nguyên môi trường quốc gia

+ Bản đồ định hướng phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước quốc gia

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi