0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-02: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển hệ thống giao thông

QH-04: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển hệ thống cấp điện – cấp nước

QH-05: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường

QH-06: Bản đồ tổng hợp đường dây – đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi