0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Mới huyện Chợ Mới giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Mới huyện Chợ Mới giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Tờ trình phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chợ Mới huyện Chợ Mới giai đoạn 2010 - 2020 định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quản lý xây dựng

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02A: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02B: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH_03: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

+ QH_04: Bản vẽ đánh giá đất xây dựng

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật - định hướng thoát nước mặt

+ QH_08: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển giao thông

+ QH_09: Bản vẽ định hướng cấp nước

+ QH_10A: Bản vẽ định hướng lưới điện trung thế và thông tin liên lạc

+ QH_10B: Bản đồ định hướng lưới điện chiếu sáng đường

+ QH_11: Bản vẽ định hướng thoát nước bẩn và VSMT

+ QH_12: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược 01-02

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi