0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

Định dạng tài liệu:  (.pdf),  (.jpg)

- Thị trấn An Lạc Thôn là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Bắc của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, được thành lập từ năm 2013 theo Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính Phủ. Với điều kiện thuận lợi về giao thông thuỷ, bộ như: tiếp cận Quốc lộ Nam Sông Hậu - trục hành lang kinh tế Quốc gia, phía bắc giáp sông Hậu là tuyến giao thông thuỷ cấp Quốc gia, thị trấn đã có nhiều thành tựu phát triển trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 3528/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

- Mục tiêu: Cụ thể hoá định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng và huyện Kế Sách đến năm 2020 và giai đoạn sau 2020. Cụ thể hoá Quy hoạch Vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng. Đề ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng thị trấn An Lạc Thôn hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại V và định hướng phát triển lên đô thị loại IV.  Quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng hệ thống công trình công cộng, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho việc phát triển đô thị, thu hút đầu tư; chuyển dịch cơ cấu lao động kết hợp đề xuất giải pháp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị hiện hữu. Làm cơ sở để giới thiệu địa điểm kêu gọi đầu tư, lập quy hoạch chi tiết và lập các dự án đầu tư xây dựng. Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xây dựng đô thị theo đồ án quy hoạch được phê duyệt. Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn An Lạc Thôn đến năm 2030. Gìn giữ tôn tạo các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên và bảo đảm an ninh Quốc phòng.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi