0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-02: Sơ đồ tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.2: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi