0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Vị trí: Thị trấn Phú Lộc - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thuyết minh

2. Bản vẽ

Hạ tầng kỹ thuật

- HT01: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- HT02: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển giao thông

- HT03: Bản đồ quy hoạch cấp nước sạch

- HT04: Bản đồ quy họach hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng

- HT05: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- HT06: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt

Kiến trúc quy hoạch

- QH01: Bản đồ vị trí và liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng - giai đoạn 2012 - 2020

- QH05: Bản đồ quy hoạch định hướng không gian đô thị

- QH06: Thiết kế đô thị

Định dạng: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi