Hồ sơ quy hoạch chi tiết huyện ba chẽ bao gồm thuyết minh tổng hợp, quyết định phê duyệt và các bản vẽ.
Date published: 24.02.2014 | 00:18
Available in Ebook

QHC-Huyện Ba Chẽ đến năm 2025 tầm nhìn ngoài 2025

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quyết định phê duyệt, tờ trình

3- Bản vẽ (tỷ lệ 1/10000)

+ QH01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn sử dụng đất

+ QH02: Sở đồ phân tích và sở đồ kết cấu phát triển

+ QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

+ QH05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH09: Bản đồ thiết kế đô thị

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]