0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC- Huyện Cô Tô đến năm 2025 và tầm nhìn ngoài 2025

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản đồ sơ đồ mối liên hệ vùng

+ QH02: Bảnđồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải.
+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc) 

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi