Hồ sơ quy hoạch chung huyện Cô Tô bao gồm thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ.
Date published: 24.02.2014 | 00:26
Available in Ebook

QHC- Huyện Cô Tô đến năm 2025 và tầm nhìn ngoài 2025

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản đồ sơ đồ mối liên hệ vùng

+ QH02: Bảnđồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải.
+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc) 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]