Hồ sơ quy hoạch chung huyện đông triều bao gồm thuyết minh tổng hợp, quyết định phê duyệt và các bản vẽ.
Date published: 05.03.2014 | 23:07
Available in Ebook

QHC-Huyện Đông Triều đến năm 2025 và tầm nhìn ngoài 2025

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ1/10.000)

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+ QH03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kĩ thuật

+ QH04: Bản đồ hiện trạng môi trường

+ QH05: Bản đồ cơ cấu

+ QH06: Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo giai đoạn quy hoạch

+ QH08: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH09: Bản đồ khung thiết kế đô thị tổng thể

+ QH10: Bản đồ định hướng san nền thoát nước mưa

+ QH11: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH12: Bản đồ định hướng cấp điện

+ QH13: Bản đồ định hướng cấp nước

+ QH15: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: thuyết minh file Word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]