0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHC-Huyện Đông Triều đến năm 2025 và tầm nhìn ngoài 2025

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ1/10.000)

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+ QH03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kĩ thuật

+ QH04: Bản đồ hiện trạng môi trường

+ QH05: Bản đồ cơ cấu

+ QH06: Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ QH07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo giai đoạn quy hoạch

+ QH08: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH09: Bản đồ khung thiết kế đô thị tổng thể

+ QH10: Bản đồ định hướng san nền thoát nước mưa

+ QH11: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH12: Bản đồ định hướng cấp điện

+ QH13: Bản đồ định hướng cấp nước

+ QH15: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: thuyết minh file Word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi