0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung 1/10.000 vùng than Hòn Gai đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch chung 1/10.000 vùng than Hòn Gai đến năm 2030 - tỉnh Quảng Ninh

- Phạm vi nghiên cứu: Tổng diện tích nghiên cứu toàn bộ vùng than Hòn Gai là 13.419 ha.

- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp là 3.948 ha gồm:

            + Khu vực nằm trong ranh giới khai thác, quản lý bảo vệ tài nguyên (Ranh giới khép góc) được sử dụng để khai thác, xây dựng các công trình phụ trợ sản xuất, bảo vệ môi trường. Bao gồm cả các khu vực bề mặt bị ảnh hưởng do khai thác, các khu vực đệm cây xanh cách ly, các khu bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước, di tích.

            + Khu vực nằm ngoài ranh giới khép góc để xây dựng bến cảng, mặt bằng sân công nghiệp, kho than hệ thống hạ tầng...

- Phạm vi nghiên cứu gián tiếp 9.471 ha gồm:

            + Khu vực nằm trong ranh giới quản lý bảo vệ tài nguyên theo quy hoạch 403 chưa lập dự án hoặc quy hoạch chi tiết.

            + Khu vực thực hiện các đề án thăm dò theo QH 403.

            + Các khu vực khai thác ... nhưng không làm ảnh hưởng đến bề mặt.

- Giai đoạn quy hoạch: Ngắn hạn đến năm 2020; Giai đoạn dài hạn đến năm 2030

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: 

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng tổng hợp SDD, hệ thống HTKT và môi trường

+ QH 03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đến năm 2020

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đến năm 2030

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

+ QH 07: Bản vẽ quy hoạch SDD phục vụ sản xuất của ngành than đến năm 2030

+ QH 08: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 09: Bản vẽ định hướng chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước mặt

+ QH 10: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp điện

+ QH 11: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp nước

+ QH 12: Bản vẽ đánh giá tác động môi trường đến năm 2020

+ QH 13: Bản vẽ đánh giá tác động môi trường đến năm 2030

+ QH 14: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật giai đoạn đến năm 2030

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi