0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Quy mô diện tích: diện tích lập quy hoạch: 712,60 ha.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn là: Giúp Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình giai đoạn 2010-2020. Đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thị trấn cũng như toàn huyện và định hướng phát triển lên đô thị loại IV. Làm cơ sở pháp lý cho việc hoạch định kế hoạch đầu tư, phân kỳ đầu tư cho các dự án đầu tư hạ tầng kiến trúc, kỹ thuật ngắn hạn, dài hạn trên địa bàn. Đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế ngày càng cao trên bịa bàn huyện Lộc Bình và toàn tỉnh nói chung khi quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc và các nước ASEAN ngày càng lớn mạnh. Góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường bền vững, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn: năm 2014

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 2426/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi