0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Hải đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Sơn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

+ Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

- Bản vẽ:

+ QH_01:Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

+ QH_04: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ QH_05: Sơ đồ cấu trúc không gian đô thị và phân vùng phát triển

+ QH_06: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH_07: Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông

+ QH_08: Sơđồ định hướng hệ thống giao thông

+ QH_09: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi