0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.jpg)

Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

- Ranh giới, diện tích và thời hạn lập quy hoạch chung: Bao gồm ranh giới hành chính xã Hoành Mô và xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên khoảng 14.236 ha. Phía Bắc giáp khu Phòng Thành, thành phố cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Phía Nam giáp xã Húc Động, huyện Bình Liêu và xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà; Phía Đông giáp xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà; Phía Tây giáp xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.

- Được Thủ thướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh : Giúp xây dựng định hướng phát triển không gian. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, cơ chế cụ thể nhằm thu hút, huy động nguồn vốn ưu tiên đầu tư cho phát triển Khu kinh tế. Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn Là khu kinh tế đa ngành, trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ, du lịch của vùng biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Là đô thị tổng hợp với không gian kiến trúc hiện đại, có bản sẳc và đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại V.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi