0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Khu vực Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch chung Khu vực Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Huyện Hoành Bồ nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc giáp huyện Ba Chẽ, phía Tây Bắc giáp huyện Sơn Động (Bắc Giang), phía Tây giáp thành phố Uông Bí, phía Nam giáp thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, phía Đông giáp Thành phố Cẩm Phả. Huyện Hoành Bồ có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 1 thị trấn Trới và 12 xã: Bằng Cả, Dân Chủ, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Lê Lợi, Quảng La, Sơn Dương, Tân Dân, Thống Nhất, Vũ Oai.

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch mở rộng gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của Huyện Hoành Bồ để định hướng phát triển không gian, xác định cấu trúc phát triển. Phạm vi quy hoạch chung xây dựng khu vực Nam huyện Hoành Bồ bao gồm 7 đơn vị hành chính sau: thị trấn Trới, các xã Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai, Sơn Dương, Dân Chủ, Quảng La. Giới hạn phạm vi quy hoạch như sau: Phía Bắc giáp các xã: Tân Dân, Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng - huyện Hoành Bồ; Phía Nam giáp Thành phố Hạ Long, Thị xã Quảng Yên; Phía Đông giáp xã Hòa Bình - huyện Hoành Bồ; Phía Tây giáp xã Bằng Cả - huyện Hoành Bồ.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung Khu vực Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh: Xây dựng phát triển huyện Hoành Bồ theo hướng đô thị, công nghiệp, dịch vụ sinh thái chất lượng cao, phấn đấu xây dựng lên thị xã vào năm 2025. Tạo điều kiện thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và làm tăng nguy cơ thiên tai. Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển Huyện Hoành Bồ và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Khu vực Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 02a: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

+ QH 06: Bản vẽ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 07: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp nước

+ QH 08: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp điện

+ QH 09: Bản vẽ định hướng quy hoạch thông tin liên lạc

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi