0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Thành phố Cẩm Phả đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài 2030

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ (tỷ lệ1/10.000)

+ QH00: Bản đồ đánh giá hiện trạng điểm đấu nối

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+ QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tổng hợp

+ QH04: Bản đồ hiện trạng môi trường

+ QH05: Sơ đồ cơ cấu

+ QH06: Bản đồ định hướng KGKTCQ

+ QH07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

+ QH08: Bản đồ quy hoạch mở rộng khu biển phường Cẩm Sơn

+ QH09: Bản đồ quy hoạch ghép các phường

+ QH10: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH11: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH13: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH14: Bản đồ quy hoạch TNT&VSMT

+ QH15: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ Bản đồ nền

Định dạng tài liệu: thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file autocad (dwg)

(b-15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi