0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2014

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Thời hạn lập quy hoạch

Giai đoạn ngắn hạn:  đến 2020.

- Giai đoạn dài hạn: đến năm 2030.

- Tầm nhìn đến năm 2050

Quy mô dân số:

+ Dự báo đến năm 2020 dân số toàn Huyện sẽ là 272.700 người trong đó, dân số đô thị là 22.000 người và dân số nông thôn là 250.700 người.

+ Đến năm 2030 dân số toàn Huyện đạt 2030 người trong đó, dân số đô thị là 30.000 người và dân số nông thôn là 265.000 người

Quy mô đất đai:

-Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Ba Vì khoảng 42.804 ha trong đó:

+ Diện tích đất phát triển đô thị đến năm 2020 khoảng 1850 – 2050 ha, và đến năm 2030 là 2000 – 2200 ha.

+ Diện tích đất nông thôn tương ứng năm 2030 khoảng 40.000 – 41.000 ha.

Tầm nhìn phát triển

Huyện Ba Vi đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là :

-Trung tâm du lịch lớn của Vùng Hà Nội cũng như cả nước

-Huyện Ba Vì sẽ  là một khu vực phát triển năng động, có môi tr¬ường đầu tư¬ thuận lợi, chất l¬ượng sống đô thị và nông thôn cao, phát triển ổn định bền vững.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Quy định quản lý (dự thảo)

3- Phần bản vẽ

QH - 01  Sơ đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng

QH - 02  Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử  dụng đất

QH - 03  Sơ đồ hiện trạng đánh giá tổng hợp lựa chọn đất xây dựng

QH - 04  Sơ đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa

QH - 05  Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hiện trạng cấp nước, cấp điện, thoát nước bẩn, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang)

QH - 06  Sơ đồ hiện trạng môi trường

QH - 07  Sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu

QH - 08  Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Ba Vi

QH – 09A              Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn

QH – 09B              Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới du lịch huyện Ba Vì

QH – 10A              Sơ đồ thiết kế đô thị

QH – 10B              Sơ đồ thiết kế đô thị

QH - 11  Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH - 12  Sơ đồ định hướng cao độ nền xây dựng - thoát nước mưa

QH - 13  Sơ đồ định hướng cấp nước

QH - 14  Sơ đồ định hướng cấp điện và định hướng thông tin liên lạc

QH - 15  Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý ctr và nghĩa trang

QH - 16  Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH - 17  Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc), bản vẽ thu nhỏ A3

(bnt-lamnv)-ac13

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi