0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận huyện Văn Bàn giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Lào Cai

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png), (.pdf)

- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Toàn bộ thị trấn Khánh Yên và một phần xã Làng Giàng, một phần xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

- Ranh giới được xác định như sau:

   + Phía Đông giáp ranh giới hành chính xã Khánh Yên Trung;

   + Phía Tây giáp ranh giới hành chính xã Hòa Mạc;

   + Phía Bắc giáp ranh giới hành chính xã Khánh Yên Thượng;

   + Phía Nam giáp khu vực đồi Nà Bay, xã Làng Giàng.

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng là:1.500 ha (trong đó: 750 ha thuộc thị trấn Khánh Yên, 352 ha thuộc xã Khánh Yên Thượng và 413 ha thuộc xã Làng Giàng).  

Mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận huyện Văn Bàn giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Lào Cai là: Xây dựng một đô thị loại V (thị trấn) là trung tâm huyện lỵ của huyện Văn Bàn theo đúng tiêu chuẩn phân loại đô thị. Xây dựng trung tâm tổng hợp chuyên ngành về kinh tế, hành chính, văn hoá, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn. Hình thành trung tâm dịch vụ, du lịch hiện đại trên cơ sở bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để nhanh chóng đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hoạt động về thông tin liên lạc đến nơi đồng bào các dân tộc cư trú. Tạo thuận lợi cho sự giao lưu giữa các xã tiểu vùng với đô thị để phát huy sức mạnh cộng đồng.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận huyện Văn Bàn giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Lào Cai: năm 2016

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định 2859/QĐ-UBND-XD ngày 31 tháng 8 năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận huyện Văn Bàn giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Lào Cai

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận huyện Văn Bàn giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Lào Cai

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi