0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch ngành Quốc gia: Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf), (.jpg)

- Kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một nền kinh tế phát triển bền vững đòi hỏi có một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phải đi trước một bước tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, trong đó mạng lưới giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Bằng Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1454/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm báo cáo: Năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch ngành Quốc gia: Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông đến năm 2050

+ Bản vẽ 14 tuyến đường bộ cao tốc miền Bắc

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi