0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (Khu vực Tây Nam quốc lộ 18A) đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.jpg)

Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (Khu vực Tây Nam quốc lộ 18A) đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: Khoảng 29.045 ha (khoảng 290,45 km2). Phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc khu vực phía Tây đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và phía Nam đường Quốc lộ 18A thuộc các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên. Giới hạn như sau: Phía Bắc giáp Quốc lộ 18A; Phía Đông giáp đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; Phía Tây giáp cổng Tỉnh; Phía Nam tiếp giáp các sông: Kinh Thầy, La, Đá Vách, Đá Bạc, Chanh.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh là: Tạo tiền đề và hỗ trợ, chia sẻ chức năng với khu vực đô thị trung tâm Quảng Ninh (Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn); kết nối tốt với Hải Phòng và Hải Dương để phát huy ưu điểm vị trí vùng cũng như từng đô thị. Phát triển khu vực phía Tây Nam Quốc lộ 18A trên địa bàn thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều trở thành khu vực có hệ thống hạ tầng đồng bộ, liên kết tốt các loại hình giao thông đường bộ và đường thủy trong khu vực. Hình thành vùng động lực phát triển với các mô hình kinh tế mới và hiện đại trên cơ sở hệ thống đô thị, hệ thống công nghiệp đa ngành kết hợp đường bộ, cảng thủy nội địa; trở thành trung tâm sản xuất hàng hóa, dịch vụ, thương mại, logistics, du lịch và đô thị theo hướng bền vững. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo mô hình đô thị thông minh, hiện đại, đồng bộ; phát huy vai trò là hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng, vùng sản xuất và dịch vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Tờ trình Về việc trình duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (Khu vực Tây Nam quốc lộ 18A) đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (Khu vực Tây Nam quốc lộ 18A) đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ nền không gian

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi