0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Vị trí và ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới huyện Hải Hà gồm có thị trấn Quảng Hà và 15 xã: Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Thắng, Phú Hải, Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Điền, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Sơn, Đường Hoa, Tiến Tới, Quảng Đức, Quảng Thịnh và xã đảo Cái Chiên. Ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc: giáp Quảng Tây, Trung Quốc; Phía Nam: giáp với vịnh Bắc Bộ; Phía Đông: giáp thành phố Móng Cái và vịnh Bắc Bộ; Phía Tây: Giáp huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu.

- Quy mô lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hải Hà là 69.013 ha (trong đó, diện tích đất liền là 51.393,17 ha). Quy mô diện tích lập quy hoạch: 51.393,17 ha.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh : Định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành một tỉnh Dịch vụ - Công nghiệp hiện đại vào năm 2020, là một trong những đầu tầu kinh tế của Miền Bắc, là một trong ba cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng. Triển khai, cụ thể hóa, vận dụng có sáng tạo các định hướng quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, vùng, quốc gia với tầm nhìn dài hạn trong mối liên hệ giao lưu phát triển giữa Asean với Trung Quốc, góp phần quan trọng đưa khu vực trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, xã hội và liên kết kinh tế thương mại quốc tế. Xây dựng Hải Hà thành khu vực phát triển đô thị sinh thái, hiện đại, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, khả năng cạnh tranh cao, có bước phát triển đột phá trên cơ sở xác định tính khác biệt, lợi thế nổi trội của khu vực, đảm bảo tính hấp dẫn cao, thu hút các thành phần kinh tế trong nước và quốc tế tham gia đầu tư.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng kỹ thuật và môi trường

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật vùng

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển cấp nước

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển cấp điện vùng

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước bẩn, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 11: : Bản vẽ sơ đồ định hướng đánh giá môi trường chiến lược

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi