0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các tuyến đường giao thông trong quy hoạch nghành giao thông vận tải năm 2011-2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển sản xuất, chỉ đạo điều hành Nông nghiệp và PTNT

+ Các bảng tính toán

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ giao thông

+ Bản đồ thủy lợi

+ Bản đồ đường sắt

+ Bản đồ quy hoạch GTVT tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls), (.pdf)

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi