0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Xã Tiến Thịnh nằm ở phía Tây huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km, cách trung tâm huyện Mê Linh khoảng 10 km. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội được UBND huyện Mê Linh phê duyệt tại quyết định số 9415/QĐ-UBND ngày 16/12/2011(sau đây gọi tắt là Quy hoạch năm 2011), sau hơn 6 năm thực hiện, cơ bản các hạng mục đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch như công trình văn hóa, công trình công cộng, hệ thống giao thông… ; kinh tế xã có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực sản xuất được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo…

- Mục tiêu: Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh, quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; đảm bảo đầy đủ các tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định của Chính phủ. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái, nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,..); xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan. Điều chỉnh các định hướng, chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy hoạch có liên quan. Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, thu ngắn cách biệt giữa nông thôn và thành thị. Phát huy năng lực nội tại kết hợp với các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và xã hội để xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa gồm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; xây dựng nông thôn mới bền vững theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng. Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, đảm bảo điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho dân cư nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức tốt đời sống văn hóa cơ sở. Là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã. Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch đã được duyệt và quy định của pháp luật.

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ (CAD):

+ Sơ đồ vị trí

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ định hướng giao thông

+ Bản đồ định hướng cấp thoát nước

+ Bản đồ định hướng cấp điện

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi