0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải đến năm 2020 - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Văn bản báo cáo thuyết minh quy hoạch nghành giao thông vận tảI giai đoạn 2011-2020

+ Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

+ Bản đồ quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ Văn bản quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định điều chỉnh, phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

 (nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi