0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHNTM-Xã Minh Cầm-H.Ba Chẽ-T.Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán

2- Bản vẽ

+ QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn

+ QH04: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH05A-H: Bản vẽ quy hoạch trung tâm xã

+ QH06.A-D: Bản vẽ quy hoạch cấp thôn

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi