0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Hoàng Tân– Thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/10.000

Diện tích: 4010,54 ha

Vị trí: xã Hoàng Tân– thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

Quy hoạch Chung

- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng, TL 1/10.000

- Sơ đô định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn, TL 1/10.000

- Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, TL 1/10.000

- Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới thoát nước mưa, TL 1/10.000

- Sơ đồ định hướng mạng lưới cấp nước sinh hoạt, TL 1/10.000

- Sơ đồ định hướng mạng lưới thoát nước thải và VSMT, TL 1/10.000

- Sơ đồ định hướng mạng lưới Cấp điện, TL 1/10.000

Quy hoạch chi tiết 1/1.000 điểm dân cư, trung tâm văn hóa thể thao

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc trung tâm xã, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch chiều cao, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch giao thông, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và VSMT, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Cấp nước, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Cấp điện, TL 1/1.000

- Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trinh văn hóa thể thao

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi