0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Hải– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 854.7 ha

Vị trí: xã Phú Hải– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH-03: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn TL1/10000

+ QH-04: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-05: Sơ đồ định hướng không gian và kiến trúc cảnh quan khu trung tâm xã TL1/500

+ QH-06: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới cấp điện và mạng lưới thoát nước

+ QH-07: Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông

+ QH-08: Sơ đồ định hướng phát triển sử dụng đất khu trung tâm xã

+ QH-19: Sơ đồ định hướng quy hoạch san nền và giao thông khu chung tâm xã TL1/500

+ QH-10: Sơ đồ định hướng phát triển mạng cấp điện trung tâm xã TL1/500

+ QH-11: Sơ đồ định hướng phát triển mạng cấp nước trung tâm xã TL1/500

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi