0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Sông Khoai– Thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/7.500

Diện tích: 1839,0 ha

Vị trí: xã Sông Khoai– thị xã Quảng Yên (trước là huyện Yên Hưng) – tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

Quy hoạch Chung

- Sơ đồ vị trí- mối liên hệ vùng- bản đồ hiện trạng kiến trúc – hạ tầng kỹ thuật

- Sơ đô mạng lưới điểm dân cư nông thôn, TL 1/7.500

- Sơ đồ định hướng mạng lưới Giao thông, TL 1/7.500

- Sơ đồ định hướng mạng lưới Thoát nước mưa – kênh mương, TL 1/7.500

- Sơ đồ định hướng mạng lưới Cấp nước, TL 1/7.500

- Sơ đồ định hướng mạng lưới Thoát nước thải và VSMT, TL 1/7.500

- Sơ đồ định hướng mạng lưới Cấp điện, TL 1/7.500

Quy hoạch chi tiết 1/1.000 Khu dân cư tập trung, điểm trung tâm Sông Khoai 2

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Giao thông, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Chiều cao, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Thoát nước mưa, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Thoát nước thải sinh hoạt, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Cấp nước, TL 1/1.000

- Bản đồ quy hoạch Cấp điện, TL 1/1.000

- Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trinh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi