0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: “Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.doc)

Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: “Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Tài nguyên nước dưới đất là một tài nguyên động theo cả không gian lẫn thời gian. Hiện nay, dưới sự ảnh hưởng của biến động khí hậu toàn cầu với xu hướng tăng nhiệt độ, làm tăng lượng bốc hơi, hạ thấp mực nước ngầm, giảm trữ lượng nước ngầm và nước mặt, gia tăng thiên tai. Nước dưới đất có một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Hiện đã có sự cạnh tranh nguồn nước giữa các đối tượng cùng sử dụng nguồn nước và giữa các mục đích sử dụng. Vấn đề đặt ra cần phải có quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất hợp lý.

- Phạm vi lập quy hoạch:

 + Về không gian: Quy hoạch được xây dựng trên địa bàn 7 huyện, thành phố:  Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên với diện tích 962,93 km2.

 + Về thời gian: đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 + Về nội dung: Quy hoạch tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố thuộc Tỉnh được thực hiện với 2 nội dung quy hoạch thành phần là:

       Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất

       Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: “Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 : Giúp xác định được đầy đủ hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong vùng quy hoạch. Đưa ra các giải pháp cho quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất theo hướng phát triển bền vững; các biện pháp bảo vệ chống ô nhiễm, cạn kiệt và suy thoái tài nguyên nước dưới đất. Tạo lập các cơ sở pháp lý và khoa học cho việc ban hành các quyết định liên quan lĩnh vực tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng trên địa bàn tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn 7 huyện, thành phố: “Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô và thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(huycuong-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi