Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Bảng tổng hợp số liệu

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp-đánh giá đất xây dựng

QH-03    Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới 

QH-06    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-07    Bản vẽ quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật

QH-08    Bản vẽ quy hoạch khu dân cư

QH-09    Bản đồ quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm xã

QH-10    Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

Date published: 02.10.2019 | 11:14
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên đến năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Bảng tổng hợp số liệu

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp-đánh giá đất xây dựng

QH-03    Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới 

QH-06    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-07    Bản vẽ quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật

QH-08    Bản vẽ quy hoạch khu dân cư

QH-09    Bản đồ quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm xã

QH-10    Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]