0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đồ án quy hoạch phân khu xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Thành phố Cao Bằng là trung tâm chính trị, hành chính kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Cao Bằng đã có bước phát triển mạnh mẽ, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Công tác quản lý đô thị được tăng cường, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố đã khẳng định được vị trí quan trọng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh và với các tỉnh lân cận. Ranh giới: Xã Hưng Đạo nằm ở phía Tây Bắc thành phố Cao Bằng, các phía tiếp giáp:

- Phía Đông giáp: Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

- Phía Tây giáp: Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An.

- Phía Nam: Xã Bạch Đằng và xã Bình Dương, huyện Hòa An.

- Phía Bắc giáp: Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng và thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cao Bằng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở quy hoạch chung, kế thừa chọn lọc quy hoạch thành phố Cao Bằng, quy hoạch chi tiết các khu chức năng được phê duyệt, các dự án đã điều chỉnh và đang triển khai theo chủ trương của cấp thẩm quyền. Làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch chi tiết; đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị; phù hợp với quy hoạch của thành phố Cao Bằng đến năm 2030. Cải tạo đô thị hiện hữu (Khu vực xung quanh chợ Cao Bình và 2 bên đường Hồ Chí Minh), gắn với việc bảo tồn tôn tạo các giá trị di sản truyền thống của khu vực (Khu vực đền Quan Triều, chùa Đồng Lân và chùa Đà Quận, miếu Thành Hoàng và miếu Bà Hoàng). Phát huy được các yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển của khu vực, tạo được nét đặc trưng riêng, tổ chức đồng bộ hệ thống trung tâm, các khu nhà ở gắn kết với các dịch vụ hạ tầng theo mô hình đa chức năng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch xây dựng lại gắn với việc cải tạo nâng cấp các khu vực hiện có, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc nâng cao điều kiện môi trường sống, cảnh quan chung.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 2550/ QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Đồ án quy hoạch phân khu xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đồ án quy hoạch phân khu xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.000

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kĩ thuật

+ Bản đồ quy hoạch sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(Thanh Thao – ACUD 21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi