0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, phát triển có định hướng theo quy hoạch và góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trên toàn huyện Ninh Giang, cần thiết phải lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang, làm cơ sở để huyện định hướng phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn. Góp phần xây dựng Ninh Giang phát triển bền vững trên cơ sở khai thác được các tiềm năng lợi thế, khắc phục được những hạn chế, khó khăn và thách thức.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2021

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: Giúp địa phương khắc phục những mặt hạn chế, tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện, tạo sự bứt phá phát triển kinh tế xã hội của Huyện. Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Ninh Giang phù hợp với quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đáp ứng một trong những tiêu chí cần thiết để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Định hướng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn trên cơ sở phân bố hợp lý mạng lưới khu, cụm công nghiệp - đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và lân cận.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: điều kiện tự nhiên hiện trạng phân bố dân cư và SDD, hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp vùng

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng nông nghiệp

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: định hướng giao thông, cao độ nền

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng thoát nước mặt, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cung cấp năng lượng và viễn thông

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailan-hatran-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi