0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.png)

Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 5.997 km2 (599.782 ha). Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc: Giáp tỉnh Nghệ An; Phía Nam: Giáp tỉnh Quảng Bình;  Phía Đông: Giáp biển Đông; Phía Tây: Giáp biên giới Việt Nam - Lào.

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 4226Đ/UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 là: Xác định những động lực chính, tính chất, quy mô phát triển các đô thị chức năng của vùng Hà Tĩnh trong xu thế hội nhập quốc tế. Đặc biệt chú ý quy hoạch liên kết vùng các tỉnh của Lào, Đông Bắc Thái Lan, hành lang kinh tế Đông Tây và Tiểu vùng sông Mê Công. Định hướng xây dựng không gian tổng thể trên cơ sở tạo dựng sự liên kết hợp lý, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, hạn chế tối đa các khó khăn, bất cập để phát triển bền vững cho các đô thị. Định hướng hệ thống cơ sở hạ tầng vùng gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững toàn khu vực. Đề xuất những chương trình, dự án ưu tiên đầu tư và hoạch định các chính sách để làm công cụ quản lý và kiểm soát các không gian đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, dịch vụ du lịch.  Củng cố vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng của khu vực.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi