Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch về thiết kế cảnh quan bao gồm 12 bản vẽ với các nội dung như sau:

1-Ý tưởng xanh cho đề tài lựa chọn

2-Sơ đồ vị trí và giới hạn nghiên cứu

3-Phân tích và đánh giá hiện trạng

4-Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết và cơ sở lý luận

5-Phương án cơ cấu sử dụng đất

6-Quy hoạch sử dụng đất phương án chọn

7-Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

8-Quy hoạch chi tiết kiến trúc cảnh quan TL1/500

9-Các phối cảnh minh họa không gian

10-Phần kiến trúc công trình

11-Phần thiết kế cảnh quan sân vườn

(bnt)

Date published: 26.04.2014 | 14:12
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
25 EP

Thiết kế quy hoạch cảnh quan công viên hoa Yên Sở - Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch về thiết kế cảnh quan bao gồm 12 bản vẽ với các nội dung như sau:

1-Ý tưởng xanh cho đề tài lựa chọn

2-Sơ đồ vị trí và giới hạn nghiên cứu

3-Phân tích và đánh giá hiện trạng

4-Sơ đồ nghiên cứu lý thuyết và cơ sở lý luận

5-Phương án cơ cấu sử dụng đất

6-Quy hoạch sử dụng đất phương án chọn

7-Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

8-Quy hoạch chi tiết kiến trúc cảnh quan TL1/500

9-Các phối cảnh minh họa không gian

10-Phần kiến trúc công trình

11-Phần thiết kế cảnh quan sân vườn

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]