Công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam
15 EP
Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:5000, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
15 EP
Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 khu do xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]