Hồ sơ mẫu lập biểu đồ phụ tải và thông số chế độ sử dụng điện ( Biểu mẫu kèm theo hồ sơ đấu nối điện gửi Điện Lực)
30 EP
Hồ sơ thỏa thuận đấu nối Cấp nước Khu đô thị
50 EP
Hồ sơ thỏa thuận đấu nối Cấp điện Khu đô thị
50 EP
Chi tiết cấu tạo Đai Khởi thủy đấu nối với hộ gia đình
20 EP
Chi tiết lắp đặt tụ bù Trạm điện 110kV
50 EP
Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 1250kVA
50 EP
Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 1000kVA
70 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]