Thiết kế kiến trúc nhà làm việc Bộ chỉ huy 3 tầng – 35,4 x 11,1M
40 EP
Bản vẽ chi tiết kè chống sạt lở bờ sông chiều cao H=4,7m tường chắn H=3,9m, taluy ke 1:1
60 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn đường kính D300 đến D3600mm công nghệ Rung ép
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn (đúc ly tâm) đường kính D200 -> D2000mm
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu nước mưa kiểu hàm ếch
30 EP
Giao thông - Bản vẽ chi tiết cấu tạo biểm báo, biển cấm cọc tiêu
35 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH =3x3m
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo cửa xả thoát nước, cống qua đường 2D150
35 EP
Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH = 1x1m
35 EP
Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống bản thoát nước qua đường L=100cm
35 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]