Một số bài tập + đáp án môn học: cơ học đất
15 EP
Cơ học đất tập 2
15 EP
Cơ học đất tập 1
15 EP
Fundamentals of Rock Mechanics
15 EP
Tóm tắt bài giảng cơ học đất.
15 EP
Soil mechanics (Cơ học đất)
15 EP
Cơ học đất. Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương, 2003
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]