Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình bảo trì hệ thống cấp thoát nước công trình
50 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình bảo trì hệ thống các hạng mục hạ tầng kĩ thuật khu đô thị, khu công nghiệp
200 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và bảo trì phần kiến trúc công trình cao tầng
50 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và bảo trì phần kết cấu công trình cao tầng
50 EP
Quy trình vận hành và công tác bảo trì công trình
70 EP
Thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và bảo trì cấp thoát nước trong nhà
30 EP
TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì
0 EP
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP Về bảo trì công trình xây dựng
0 EP
TCXDVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
0 EP
Thông tư số 11/2012/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]