Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 4: Hệ thống cấp điện
200 EP
Chi tiết móng trụ đỡ sứ đứng và chống sét van trạm điện 110kV
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà ở 3 tầng – Diện tích 100m2
25 EP
Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế cấp điện nhà ở sinh viên – 8 phòng
30 EP
TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]